Komárňanská Univerzita J. Selyeho (Selye János Egyetem), prvá vysoká škola s vyučovacím jazykom maďarským. V septembri v roku 2004 začala svoju činnosť.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.