DMS je spoločenským centrom kultúrneho diania, najmä Slovákov žijúcich v okrese Komárno. Plní úlohu kultúrno-vzdelávacieho stánku pre vzdelávacie inštitúcie v Komárne a je významná pre Gymnázium Ľ. J. Šuleka, s ktorým úzko spolupracuje. DMS často pripravuje rôzny hudobno-tanečný program.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.