Zvýraznený 4 fotográfie photos

Bašta VI. je súčasťou Vážskej línie vytvorenej v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Je považovaná za najväčšiu baštu komárňanského pevnostného systému. Ako spojovací bod Vážskej a Palatínskej línie mal za úlohu kruhovú defenzívu. Po rekonštrukcii z roku 1980 boli vo veľkej sále južného rondela umiestnené kamenné pamiatky z rímskych čias objavení počas archeologických vykopávok v okolí.

Vstupné: 2€, študenti a dôchodcovia 1€

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.