1 fotográfie photos

Kaplnka a vedľa nej postavený špitál, určený pre schudobnených šľachticov, boli vybudované vďaka poslednej vôli baróna Ádáma Zichyho z roku 1741. V roku 1904 budovu špitálu kúpil Géza Spitzer, kde vytvoril najväčšiu tlačiareň a kníhkupectvo v meste. Na prízemí dodnes funguje obchod s knihami. Bohato zdobené stĺpy, hlavný oltár a maľby malého priestoru kaplnky oddane odzrkadľujú obdobie neskorého baroka. Nad bočným vchodom je situovaný reliéf s krížom a nápisom pochádzajúcim z roku 1808. V roku 2016 sa po dlhých rokoch dočkala obnovenej fasády.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.