1 fotográfie photos

Kostol Pravoslávnej cirkvi Presvätej Bohorodičky je postavený v neskorobarokovom slohu z polovice 18. storočia. Zdobené lavice kúpila cirkevná obec na dražbe z kamaldulského kláštora v Majkpuszte. Ich umelecké drevorezby sú dielom viedenského majstra Franza Xavera Seegena. Vo dvore kostola sú umiestnené náhrobné kamene vrchného veliteľa, veliteľa pevnosti baróna Pála Davidovicsa a stoličného sudcu Jánosa Domonkosa, ktorý sa stal predlohou hlavnej postavy románu Móra Jókaiho, Zlatý človek.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.