2 fotográfie photos

Začiatky stavby kostola v klasicistickom slohu siahajú do marca 1787, pričom bol vysvätený už v septembri 1788. Veža postavená z kameňa v roku 1832 bola zároveň aj najvyšším bodom mesta. Domobrana odtiaľto sledovala pohyb nepriateľa počas obliehania v roku 1849. Kostol má kapacitu až 2460 veriacich a jeho organ zostrojil viedenský majster János Bohák. V zadnej časti dvora stojí znovu postavený kamenný rám Komárňanskej brány zbúranej Novozámockej pevnosti, a na dvore sú vzácne náhrobné kamene pochádzajúce z 18. a 19. storočia.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.