Zvýraznený 2 fotográfie photos

Podunajské múzeum sa zameriava na prírodopis a históriu. V súčasnosti je pod správou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Inštitúcia má v Komárne 4 výstavné budovy, a to Kultúrny palác (viď. foto), budovu galérie, Zichyho palác a lapidárium v Bašte VI. Patrí k nej aj skanzen v Martovciach.
Kultúrny palác bol postavený v roku 1913 pod dohľadom architekta Mihálya Nagya.
Jedným z hlavných symbolov mesta a Podunajského múzea je socha spisovateľa Móra Jókaiho pred kultúrnym palácom. Sochu zostrojil sochár Július Berecz z peňazí získaných verejnou zbierkou v roku 1937 a odhalili ju v prítomnosti vtedajšieho československého premiéra Milana Hodžu.  Po 2. svetovej vojne bola socha odstránená a neskôr vrátená na pôvodné miesto ako jedna z prvých sôch maďarskej menšiny.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.