Zvýraznený 1 fotográfie photos

Protiturecká pevnosť v Komárne bola postavená v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti, ležiacej na sútoku riek Dunaj a Váh. V roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti, ktorá starú pevnosť rozširuje. Impulzom pre jej výstavbu bolo dobytie pevnosti v Nových Zámkoch, stavať sa začalo hneď po dobytí Nových Zámkov v roku 1663. Nová pevnosť mala päť bastiónov, tri západné s najmohutnejším stredovým a dva východné, ktoré sa voľne pripájali na Starú pevnosť. Medzi tromi západnými bastiónmi boli dva ravelíny, ktoré ich spájali, pričom južný z nich chránil vchod do novej pevnosti, Leopoldovu bránu.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.