4 fotográfie photos

V historickom centre Komárna, na mieste, ktoré sa v čase rekatolizácie smutne preslávilo upálením protestantského kazateľa Jána Szákiho, stojí od roku 1715 barokové súsošie sv. Trojice s Pannou Máriou a päticou svätých. Toto súsošie, predstavujúce jednu z najstarších pamiatok mesta, pripomína veľkú morovú epidémiu z 18. storočia, a tiež ukončenie posledného z radu protihabsburských stavovských povstaní, ktoré otriasali krajinou viac ako sto rokov.
K trojičnému stĺpu sa viaže povesť, že sa pri ňom počas zemetrasenia v roku 1763 prepadol pod zem kočiar s mladomanželmi i celým svadobným sprievodom. Komárno leží na tzv. komárňanskom tektonickom zlome, zemetrasenia teda nie sú ničím výnimočným ani v súčasnosti. Tie súčasné však nedosahujú takú intenzitu, ako tie, ktoré zažívali obyvatelia mesta v 18. storočí.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.