2 fotográfie photos

Univerzita J. Selyeho je prvou vysokou školou s vyučovacím jazykom maďarským na území Slovenskej republiky. Svoju činnosť začala v roku 2004. V roku 2018 na univerzite študovalo takmer 1800 študentov, z toho 1259 na bakalárskom stupni.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.