4 fotográfie photos

Vodárenská veža bola postavená v romantickom slohu v roku 1902. 28 metrov vysoký vodojem sa rozprestiera na najvyššom bode mesta, na tzv. cintoríne Rácz. V osemdesiatych rokoch 19. storočia zásobovali mesto Komárno vody riek Dunaj a Váh. Iniciátorom výstavby vodovodnej siete bol vtedajší primátor János Dományi. Spojovacím bodom dvoch tlakových potrubí prechádzajúcich mestom je práve tento vodojem, ktorý je aj v súčasnej dobe prevádzkyschopný.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.