4 fotográfie photos

Klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1839-1844, pravdepodobne na základe plánov druhého hlavného architekta ostrihomskej baziliky, Johanna Packa. V záhrade kostola sa nachádza Kalvária, Krížová cesta pozostávajúce zo 14 zastavení, ktorú spolu s priečelím kostola renovovali v roku 2010.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.