4 fotográfie photos

Reprezentatívna neorenesančná budova historickej komárňanskej radnice je dominantou Námestia gen. Klapku. Pôvodná radnica bola na tomto mieste postavená už v prvej polovici 18. storočia, zničilo ju však mohutné zemetrasenie. Súčasná budova stojí na námestí od roku 1875. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorým sa ozýva vždy o 10., 12., 14. a 16. hodine, počas ktorého z dvierok na jej veži vychádza postavička husára. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu.

Poslať - Nahlásiť chybu

Odporúčané:

2018 - Created by 22Media

Prihlásiť sa je možné kdekoľvek na stránke, aj tu.